Nestleder Arne Presterud og Iselin Bauer Seeberg fra NHO Byggenæringen.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Byggenæringen om forslag til ny overenskomsten for private anlegg.

Nestleder Arne Presterud ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger. Økonomisk vil resultatet gi våre medlemmer økt kjøpekraft, som var et krav i dette oppgjøret, sier Presterud.

– Resultatet følger rammen i frontfaget og vi fikk til mye bra på tekstdelen. Vi har fått på plass viktige protokolltilførsel som vil klargjøre flere punkter det har vært mye spørsmål om, blant annet om betaling for 1. påskedag og 1. pinsedag, sier Presterud til slutt.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 21.05.24. Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

  • Minstelønna heves til 255,75 kr pr time
  • Fagbrev heves til 15,50 kr
  • Tarifftillegg heves med 7 kr pr time
  • Km.godtgjørelse heves til 3 kr
  • Skifttillegg økes med 9 prosent
  • Matpenger økes til 107 kr

Øvrig:

-Lærlinger som ikke får avholdt fagprøven, og ikke er skyld i dette selv, vil få utbetalt differansen til fagarbeiderlønn for tiden utover 2 måneder.

-Bruker man egne digitale verktøy i arbeid, skal det avtales en kompensasjon i bedriften for dette.

-Bedriftene skal også betale for underlomp og ikke bare for det ytre arbeidstøyet.