Pressemelding 24.09.2020

Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening (BNL) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om et forslag til revidert overenskomst for private anlegg 2020-2022.

Forhandlingsleder Anita Johansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at hun er tilfreds med resultatet og hun er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

– Ut fra forutsetninger for dette oppgjøret så ser vi på dette som et godt resultat, sier Johansen.

Forslaget har bl.a. følgende hovedpunkter:

1. Tarifftillegg økes til               kr 27,80
2. Minstelønn økes til                kr 220,00
3. Fagtillegget økes til                kr 12,50
4. Satser for skifttillegg økes med         kr   3,00
5. Separate garderober for kvinner  
6. Felles seriøsitets erklæring  

 

Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler resultatet for sine medlemmer.

Les hele protokollen her