Forhandlingsdelegasjonen på renhold, fra venstre: Said Hassen, Irene Skuggen Olsen, Ann Jeanette Westrum, Ann Mari Silden, Solveig Samuelsen, Naemy Trandum Aasen, Trine Wiig, Sylwia Karpinska og forhandlingsleder Brede Edvardsen.

Etter to dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2022-2024.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt konstruktiv dialog rundt tekstendringer og saker vi ønsker å jobbe sammen om de neste to årene. Vi fikk tøffe runder på økonomien, men er fornøyde med helheten i oppgjøret, sier nestleder Brede Edvardsen.

Det er også enighet om å jobbe sammen med problematikken rundt virksomhetsoverdragelser ved skifte av leverandør og tiltak for å motarbeide den økende andelen deltidsstillinger i renholdsbransjen.

Det innført et tillegg for renhold som kan medføre smitterisiko og tillegget for fagbrev økes.

I tillegg ble det forhandlet om lønn og renholderne sitter i igjen med en lønnsøkning på kr. 8,50- fra 1. mai 2022.