Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service er enige om forslag til revidert overenskomst for tunnel-, bom- og bruselskaper 2010-2012.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

 • Generelt tillegg til alle på 1,50 kroner pr
  time.
 • Likelønnstillegg på 50 øre pr. time.
 • Garantitillegg til alle på 3 kroner pr.
  time.
 • Satsen for tellepenger økes med 75 kroner.
 • Matpengesatsen er økt til 74 og 142 kroner.
 • Korte velferdspermisjoner justeres i
  samsvar med frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.
 • Ny bestemmelse om sikkerhet.

Forhandlingsleder Trond Karlsen (bildet) fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med  resultatet og han er fornøyd med med at partene kom til enighet uten å  gå veien via Riksmeklingsmannen. Det har også vært et godt  forhandlingsklima mellom partene.

Les hele forhandlingsprotokollen her!