Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening BNL har kommet til enighet om overenskomsten for private anlegg.

Forhandlingsleder Svein Johansen (bildet) fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet, og han er fornøyd med med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmeklingsmannen. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

Et betydelig økning i minstelønnsavtalen til 150,20 kroner per time for hele området og egen minstelønnsavtale og fagbrevtillegg for brakkebetjening, er Johansen fornøyd med.

Utfra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gang, sier Johansen.

Forslaget sendes nå ut til uravstemming til ca. 3.600 medlemmer i private anlegg.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

 • Generelt tillegg til alle på 1 krone per time.
 • Det skal fastsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på 50 øre per time per ansatt. Partene lokalt skal gjennom forhandlinger benytte denne potten til å rette opp skjevheter som måtte være på bedriften, og som skyldes  forskjellsbehandling på grunn av kjønn.
 • Garantert minstelønn for voksne arbeidstakere økes til 150,20 kroner per time.
 • Fagbrevtillegget økes til kr 6,00 per time.
 • Tarifftillegget er økt til 19,75 kroner per time (37,5 timers uke).
 • Overtidsgrunnlaget er økt til 243,59 kroner.
 • Matpengesatsen er økt til 74 kroner.
 • Førstekokk får en økning som gir en grunnlønn på 25.500 kroner per måned.
 • Hjelpekokk og renholder får en økning som gir en grunnlønn på 23.500 kroner per måned.
 • For § 12 «Reiser» er det ny sats på kilometergodtgjørelse på 1,70 kroenr per kilometer, samt reguleringer påde øvrige satsene.
 • I tillegg er lønnsystemet endret til minstelønnsavtale med lokal forhandlingsrett.

Les hele protokollen her

Les mer på FriFagbevegelse.no