Det ble sent onsdag kveld enighet om forslag til overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Forhandlingsleder Svein Johansen (bildet) fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet. Forhandlingene var vanskelig og gikk over tre dager. Utfra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen. Forslaget sendes nå ut til uravstemning til medlemmene.


Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold 2010 – 2012:

De viktigste punktene er:

 • Minstelønnsatsene er hevet med 9 prosent.
 • Generelt tillegg på 1 kroner pr. time.
 • Likelønnstillegg 50 øre pr time.
 • Det er forbedringer i reisebestemmelser når nattopphold er nødvendig.
 • Fagarbeidertillegget økes til 11 kroner.
 • Bastillegget økes til 10,50 kroner og 13 kroner.
 • Smusstillegget utvides til å omfatte kloakk og septik og økes til 15,50 kroner.
 • Økning av matpenger til 74 kroner og 77 kroner.
 • Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom økes til 14 kroner.
 • Egen tekst om sosial dumping.
 • Utvalgsarbeid vedrørende lærlinger.

Les hele forhandlingsprotokollen her!