Helge Haukeland. Foto: Sissel M. Rasmussen, LO-AktueltNAV har i lang tid praktisert håndtehevingen av dagpengeforsikriften alt for streng. Etter initiativ fra LO og NHO, har det nå fra arbeidsdepartementet endret forskriften for dagpenger, slik at de som er berettighet til dagpenger får det. Den nye forskriften trådte i kraft 3. februar.

Nesteleder Helge Haukeland sier det er avgjørende at  NAV får en presisering av permitteringsgreglene, slik at de ansatte unngår oppsigleser, og bedriftene unngår å miste nødvendig kompetanse. — Da Anniken Huitfeldt var arbeidsminister, ble det presisert ovenfor NAV at deres praksis skulle endres. Endringen kom ikke i praksis ute, men nå har NAV det svart på hvitt i forskriften.

Når både arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at vilkårene for permittering er til stede, er det grunnlag for permitteringslønn. Dersom partene kan dokumentere slik enighet, skal NAV kun unntaksvis gå inn og vurdere vilkårene.

Instruks – Dagpenger under permittering – Endring av dagpengeforskriften kapittel 6 (L)(279767)

Forskrift dagpenger ved permittering 030214

Regjeringens pressemelding.

LO om dette tidligere.

 

 

 

 

 

 

Arbeidsdepartementet sendte nylig ut en ny forskrift og instruks til landets NAV-kontorer om hvordan reglene for utbetaling av dagpenger i forbindelse med permittering skal håndheves. Instruksen og forskriften tydeliggjør at at dagpenger som hovedregel skal innvilges når det foreligger gyldig permittering.

 

Endringen som trådte i kraft 3. februar gjør at det normalt vil være grunnlag for dagpenger når arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at vilkårene for permittering er til stede. Dersom partene kan dokumentere slik enighet, skal NAV kun unntaksvis gå inn og vurdere vilkårene.