Rett før påske la teknisk beregningsutvalg frem sin endelige rapport om blant annet lønnsvekst.

Beregningsutvalget la 19. februar 2010 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget la frem i slutten av mars den endelige utgaven av rapporten. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2009 til 2010. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, herunder tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og lederlønn. Dessuten legges det fram en del statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for personer. Den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2008 til 2009 er anslått til 4,1 prosent, mot 6,3 prosent i 2008.

Les mer om den endelige rapporten her!