Fredag 22.juni falt dommen i den såkalte Lime-saken, som handlet om alvorlig arbeidslivkriminalitet, menneskehandel og sosial dumping i butikkjeden Lime. Hovedmannen er dømt til ni års fengsel, og må betale tilbake 42 millioner kroner. 12 av 13 tiltalte ble dømt.

Her kan du lese kapittelet om Lime-saken i boken «Det mørke arbeidslivet» som Norsk Arbeidsmandsforbund ga ut i fjor. Du kan kjøpe boken her.