Pressemelding fra LO 16.03.2020

I en tid med stor usikkerhet og uro, føler svært mange nå utrygghet for egen inntekt, hus og hjem. Vi er glade for at stortingsflertallet nå har lyttet til LO og arbeidsfolk. Nå blir det vesentlig mer til permitterte, høyere dagpengesats for lavlønte og mer til foreldre som må være hjemme med barna sine.

Da regjeringen leverte sin krisepakke fredag, lå det an til at regningen for de to første ukene i permittering i stor grad måtte tas av arbeidstakerne.

En vanlig ansatt lå an til å tape rundt 7.200 kroner på regjeringas nye regler for permittering. Dette ville være helt uakseptabelt for LO.

– ​Det er bra at stortingsflertallet har gjort den sosiale profilen mye bedre enn det som lå i regjeringens opplegg. LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at felleskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier Gabrielsen.

Det er også viktig for LO at det ligger an til at lærlinger sikres inntekt, og at stortingsflertallet har kommet fram til både en høyere dagpengesats for lavlønte, og en lengre periode ned omsorgslønn for de mange som må være hjemme med barn.

– Denne ekstraordinære situasjonen krever en ekstraordinær samling. Vi er glade for at politikere fra ytterst til høyre og venstre har kommet sammen. De har lyttet til partene i arbeidslivet. Den norske modellen viser sin styrke nå. Dette viser at 3-partssamarbeidet fungerer til det beste for næringsliv og virksomheter, sier Gabrielsen.

LO har overfor regjeringen vært tydelig på behovet for inntektssikring også for lavinntektsgrupper, lærlinger og selvstendig næringsdrivende.

– Men nå gjenstår det å se hva som kommer på alt det andre vi har bedt om for selvstendig næringsdrivende, freelancere, kultursektoren og en rekke andre områder.

Til heltene som står på for å holde Norge i gang, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen:

– Jeg vil gjerne hylle alle de heltene som nå står på for å holde hjulene i samfunnet i gang.

Det er hundretusener av helter som er på jobb nå, til alle døgnets tider, for å holde matbutikkene og apotekene åpne. Det er folk på jobb for å holde de store lagrene som forsyner butikkene i full drift. Mange er på jobb for transportere varer og folk og holde hele infrastrukturen i landet vårt i gang.

Uten dem som jobber som butikkmedarbeidere, transportarbeidere, renholdere, hjemmehjelper, leger, sykepleiere og ambulansesjåfører, hva skulle vi gjort nå?

I helsevesenet og i mange deler av offentlig sektor jobber mange nå intenst for å både redde liv og begrense smitte. Jeg har dyp respekt for den innsatsen de leverer.

Vi er helt avhengige av hverandre. La det vi går gjennom nå være en sterk påminnelse om at vi står sterkere sammen.

Margareth Thatcher sa en gang at det ikke finnes noe slikt som et samfunn, bare enkeltindivider. Det som nå skjer viser hvor grunnleggende feil en slik holdning er. Vi klarer oss alltid best sammen.

Her kan du lese mer om hva krisepakken betyr for arbeidstakere