Pressemelding 14.02.2019

Norsk Arbeidsmandsforbund er glade for at Nærings- og fiskeridepartementet i dag har gitt Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

Gruveprosjektet vil gi mange nye arbeidsplasser, sier nestleder Anita Johansen. 

– Dette er en seier for oss! Vi er fornøyde med at departementet ser verdien i mineralnæringen. Verden etterspør kobber og Norge har mineralressursene. Mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring i nord. Gruveprosjektet vil være et løft for regionen og vil skape mange nye arbeidsplasser, sier nestleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Derfor er mineralnæringens råstoff til industrien viktige for å nå klimamålene.

De miljømessige konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

– Mineralutvinningen skal skje på en forsvarlig måte i forhold til miljø og bærekraft. Tillatelsen gir også rom for samhandling mellom reindriftsnæringen og gruvenæringen, avslutter Anita Johansen.