Nasjonal transportplan har stor betydning for anleggsbransjen.

Kommentar fra forbundsleder Brede Edvardsen – Norsk Arbeidsmandsforbund

Vi har med stor spenning ventet på regjeringens fremskyndede framlegg av National transportplan for perioden 2025-2036. Vi har deltatt aktivt i dialogen i forkant, noe som er viktig for oss. Planen har stor betydning både for anleggsbransjen, kystforvaltningen og luftfarten, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Brede Edvardsen

Uten å ha gått igjennom planen i detaljer registrerer jeg at det legges opp til en langt mer realistisk og gjennomførbar plan sett i sammenheng med oppfølgingen i de årlige budsjettfremlegg i Stortinget. Dette er et viktig skritt slik at vi slipper luftslott liknende planer som vi har sett fra tidligere regjering, sier Edvardsen.

Vi ser en realistisk tilnærming i planen til de overordnede målsettingene rundt klima og miljø, arealdisponering, beredskap og tilrettelegging for brukernes behov. Det er også positivt at man tar aktive grep for redusert etterslep, særlig på fylkesveiene. Jeg mener at den framlagte rammen på ca. 1,300 milliarder og et anslag på 100 milliarder i bompenger er en god ramme, sier Edvardsen.

Dreiningen mot mer drift og vedlikehold både på bane og veisiden er et fornuftig grep, samtidig som man også har lagt inn en rekke gode investeringsprosjekter rundt om i landet. At regjeringen ikke kan prioritere alle gode investeringsprosjekter på en gang, må vi ha forståelse for, sier Edvardsen.

Fordelingen i planen mellom de ulike landsdelene er viktig for sysselsettingen og verdiskapningen over hele landet og vil bidra til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på veiene våre i tråd med våre målsettinger på disse områdene. Vi ser også at kyst og havn er ivaretatt og at dette vil bidra til økt sikkerhet langs kysten og mer gods over på sjø.

Dette ser ved første øyekast ut som en bra plan, så vil vi komme tilbake til tallene og detaljene under den kommende Stortingsbehandlingen, sier forbundsleder Brede Edvardsen til slutt.