Hovedtillitsvalgt i Youngstorvet Vertskap, Daffi (til venstre), og nestleder i klubben, Bobby, håper på å bli historiske som ansatt i det første dørvaktselskapet med tariffavtale. Og de håper på å klare det uten streik. Foto: Ane Børrud

Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap jobber kvelder, netter og helger for å holde Oslos uteliv trygt. Nå vil de ha ordnede lønns- og arbeidsforhold. Går ikke bedriften med på tariffavtale, blir det streik.

Youngstorvet Vertskap AS leverer vakttjenester for utelivsbransjen i Oslo. Dørvaktene vil ha tariffavtale, mens bedriften hittil har nektet. I morgen møtes de hos Riksmekleren. Dersom bedriften ikke går med på å undertegne tariffavtale, er dørvaktene klare for streik. Det vil ramme utelivet i Oslo hard.

Arbeidsmanden møter «Daffi» og «Bobby» fra Youngstorget Vertskap. Daffi er hovedtillitsvalgt, og Bobby er nestleder. Av sikkerhetshensyn vil de ikke stå fram med sine riktige navn. Når du jobber som dørvakt i Oslo kan du bli utsatt for represalier.

I ryggen har de nesten 40 medlemmer i Arbeidsmandsforbundet som vil har tariffavtale, om lag 70 prosent av dørvaktene er organisert.

– Vi vil ha innflytelse på arbeidsplassen, og forhandlingsrett. Vi er mange ressurssterke ansatte, som ikke har noen medbestemmelse. I dag blir ingenting drøftet med oss, alt blir bestemt av ledelsen, sier Daffi.

– Vi vil være med å ivareta dørvaktenes sikkerhet. Vi vil ha innflytelse sånn at vi får en trygg og sikker arbeidsdag, supplerer Bobby.

Hvis det ikke blir enighet på møtet torsdag, kan det tidligst bli streik om 14 dager.

– Da jeg var dørvakt på begynnelsen av 1990-tallet, tjente jeg 250 kroner i timen. Nå tjener jeg 190 kroner i timen pluss et tillegg på 20 kroner, flatt, viser Daffi til.

Store deler av jobben til dørvakter foregår på kvelds- og natt-tid i helgene. Per i dag får ikke dørvaktene i Youngstorvet Vertskap verken natt- eller helgetillegg.

Les mer på FriFagbevegelse