Koronapandemien har hatt store konsekvenser for alle kvinner i arbeidslivet.

På grunn av koronapandemien og smitteverntiltakene, blir årets kvinnedag markert med et digitalt arrangement der forbundsleder Anita Johansen deltar. 

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for alle kvinner i arbeidslivet. Vi har likevel valgt å sette et særlig fokus på arbeiderkvinner som har stått helt i fronten i håndteringen av krisen: Helse- og omsorgsarbeidere, butikkansatte og renholdere. Dette er yrker som virkelig har vist seg samfunnskritiske under pandemien. Samtidig er det lavtlønnsyrker, ofte med krevende arbeidsvilkår, ugunstig arbeidstid og der deltid fremdeles er et stort problem.

Årets 8. mars-feiring arrangeres sammen med Arbeiderpartiet. Du kan delta på arrangementet på Facebook.