Valgdagen er 11. september 2023. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september.

11.september er det kommune- og fylkestingsvalg. Ved å bruke stemmeretten er du med på å bestemme hvordan din kommune og ditt fylke skal se ut.

I snart 130 år har Norsk Arbeidsmandsforbund kjempet for et demokratisk samfunn der godene er fordelt rettferdig. Arbeiderbevegelsens bærende ideer om frihet, likhet og solidaritet er vårt fundament, og vi støtter de partiene som deler våre grunnverdier.

Norsk Arbeidsmandsforbund roser Ap/Sp-regjeringens seneste satsinger på lavere makspriser i barnehagene og gratis SFO. I tillegg har regjeringen varslet store satsinger på viktige samferdselsprosjekt.

Løft for barnefamilier

  • I en tid med økte levekostnader har regjeringen bestemt at maksprisen i barnehagen skal reduseres fra 3000 til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. Det betyr 1000 kroner reduksjon for alle barnehagebarn over hele landet. For en familie med to barn i barnehage betyr det at prisen reduseres med 18 700 kroner i året. For de mest spredtbygde distrikskommunene senkes maksprisen til 1500 kroner i måneden fra 1. august 2024.
  • Fra høsten 2022 har alle elever på 1. trinn fått tilbud om tolv timer gratis SFO per uke. Nå har også alle 2. klassinger fått gratis kjernetid på SFO, og prisene for heltidsplass reduseres. SFO bidrar til fellesskap, lek og læring. Det er viktig at enda flere barn nå får mulighet til å ta del i det, uavhengig av foreldrenes lommebok.

Satsing på samferdsel og rassikring

  • Regjeringa setter av 60 millioner kroner i statsbudsjettet til oppstart av rassikring av Rødsliane i Suldal i Rogaland.
  • Regjeringen setter av 300 millioner kroner i budsjettet for 2024 til vei- og jernbaneprosjektet Arna-Stanghelle.
  • Oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen.
  • Regjeringen setter av midler i statsbudsjett til bygging av E134 Røldal.