Hvordan kan du delta i debatten?

Hvordan vil du at samfunnet skal utvikle seg?

Trygghet for arbeid og inntekt. En lønn å leve av og en arbeidstid å leve med. Et godt arbeidsmiljø. Velferd for alle. En trygg pensjon. Hva er viktigst for deg?

Stortinget og regjeringen bestemmer mye om hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg, og hvordan hverdagen skal bli for deg og din familie.

I 2017 er det stortingsvalg. Da blir det avgjort hvem som skal styre Norge de neste fire årene.

Du kan være med og påvirke. Ved å delta i det største demokratiske verkstedet i Norge, LOs medlemsdebatt, kan du være med og forme de spørsmål og krav LO retter til partiene. Svarene vil gi oss en pekepinn på hvordan de har tenkt å styre det norske samfunnet.

Hvordan behandler LO svaret ditt?

Ved å delta i debatten gir du uttrykk for din mening om hva som skal være LOs viktigste krav til politikerne. Debatten blir oppsummert i en liste over de 10 viktigste sakene som LO-medlemmene er opptatt av.

LO-kongressen vil ta stilling til disse og andre innsendte forslag fra forbund og fylkesorganisasjoner.

Etter kongressen vil vi spørre de politiske partiene om deres syn på de sakene LO-medlemmene er opptatt av. Deretter vil vi offentliggjøre partienes svar.

Alle som deltar i debatten vil bli holdt løpende orientert om utviklingen i medlemsdebatten gjennom et eget nyhetsbrev.