This content has been archived. It may no longer be relevant

Forbundsleder Anita Johansen støtter Handel og Kontor sitt krav å holde butikkene stengt i påsken. Foto: Werner Juvik.

Norsk Arbeidsmandsforbund støtter Handel og Kontor i kravet om å holde butikker stengt i påsken og mener permitterte vektere kan brukes for å hjelpe til å holde orden ved påskehandlingen.  

-Butikkmedarbeiderne har vært i frontlinjen siden koronaen kom til Norge. For å unngå for mange mennesker som er for tett, kan man benytte seg av permitterte vektere. De hadde gjort en god jobb med å holde orden i køer og kontrollere antall personer inne i butikkene, sier forbundsleder Anita Johansen.

Omtrent 1000 vektere over hele landet har blitt permittert. Flyplasser har stengt ned, kontorlokaler står tomme og mange vektere er klare for å jobbe igjen.

-La oss bruke vekterne der de trengs nå i denne krisen og bidra til at butikkmedarbeiderne får noen velfortjente fridager i påsken, avslutter Johansen.