Fellesforbundet har brutt forhandlingene med Norsk Industri på Industrioverenskomsten.

Fellesforbundet har i dag brutt forhandlingene med Norsk Industri. Det har ikke lyktes partene å komme til enighet gjennom forhandlinger. Lønnsoppgjøret går nå til mekling. 

Blant Fellesforbundets krav i årets forhandlinger er økt kjøpekraft og reformer innen etter- og videreutdanning.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, uttrykker at selv om det har vært konstruktive samtaler, har ikke fremdriften vært tilstrekkelig. Derfor tar de nå oppgjøret til mekling for å få en dypere gjennomgang av kravene og sikre større fremdrift.

Møtes til mekling

Partene møtes torsdag hos Riksmekleren for å begynne prosessen med frivillig mekling.

Fellesforbundet har i forbindelse med bruddet også meldt plassoppsigelse 32 108 medlemmer Fellesforbundet organiserer på Industrioverenskomsten. Dette er første steg på veien til å kunne ta ut medlemmene i streik ved konflikt.