Forbundsleder Brede Edvardsen i NAF og spesialrådgiver og advokat Johan Henrik Bjørge i NHO SH.

Offentlige anbud var et av temaene da Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel var i Brüssel og snakket om renholdsbransjen, invitert av EU-kommisjonen.

Agendaen for møtet var offentlige anskaffelser og man var bedt om å dele kunnskap om Oslo-modellen for offentlige anskaffelser og regjeringens arbeid med en nasjonal modell. I tillegg ble kompetanse, arbeidskraftsunderskudd, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og renhold på dagtid behandlet i dialogmøtet.

EU-kommisjonen inviterer jevnlig utvalgte næringsområder til partssammensatt dialog om tema innen arbeidsliv og utfordringer i arbeidsmarkedet, på europeisk nivå. Norsk Arbeidsmandsforbund er  representert via UNI Europa. Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel ga innspill til Social Dialouge Committee on Industrial Cleaning.

Forbundsleder Brede Edvardsen og spesialrådgiver og advokat Johan Henrik Bjørge redegjorde under møtet om for innretninger for kommunale anskaffelser, med Oslo-modellen som eksempel.

Påvirkning og bransjerettet kunnskap

Nytteverdien for arbeidsgiver – og arbeidstakerorganisasjonene ved EU-kommisjonens dialogemøter ligger blant annet i påvirkning og bransjerettet kunnskap for å bidra inn i EUs arbeid og endringer i direktivet for offentlige anskaffelser fra 2017. En unison vurdering er at servicebransjen på europeisk nivå ønsker innretninger for offentlige innkjøp som motvirker at anbudene blir et ytterligere eskalerende race mot laveste pris. 

 Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel holder en forent presentasjon. Foto: NHO SH


Det har stor verdi i seg selv at Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO fikk minnet om tiltak norsk renholdsbransje partssammensatt har fått til, og som har gjort renholdsbransjen til en av næringslivets best regulerte bransjer. Med tiltak som godkjenningsordning, allmenngjort tariffsats, treparts bransjeprogram og lovpålagt HMS-kort som eksempler. Edvardsen og Bjørge viser i praksis at vi forvalter en bransje i fellesskap, samtidig som vi våger å være transparente på de tingene vi er uenige om.