Uttalelse – landstyremøte 8. juni 2017-Norsk Arbeidsmandsforbund

Norge står nå foran et viktig Stortingsvalg den 11 september 2017. Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha et samfunn hvor alle har like muligheter og rettigheter, uavhengig av lommeboka. Forbundet tar avstand fra en politikk som bidrar til økte forskjeller mellom folk. Landsstyret mener at utfallet av valget i 2017 er viktig både for forbundets medlemmer, for fagbevegelsens verdigrunnlag og for landet som helhet. Vi har hatt 4 år med et høyreorientert stortingsflertall, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse partiene har utfordret våre faglige rettigheter og arbeidstakernes interesser på mange områder.

Viktige saker for våre medlemmer i dette valget vil være kampen mot svekkelse av arbeidsmiljøloven, pensjonsordninger, økt bruk av midlertidige ansettelser og mer kvelds og nattarbeid. Det er avgjørende at vi får en regjering som tar kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og som arbeider for full sysselsetting.

Sammen med de partiene som støtter oss, vil forbundet fortsette å bidra til å ta vare på den norske modellen gjennom økt fagorganisering og et seriøst arbeidsliv. Vi sier også nei til privatisering og konkurranseutsetting av grunnleggende offentlige velferdstjenester

De beslutninger som tas av regjering og Storting er viktige for samfunnet, og forbundet vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle. Landsstyret oppfordrer derfor alle forbundets medlemmer, tillitsvalgte og avdelinger til å delta aktivt i det politiske arbeidet for et nytt flertall og en ny regjering etter Stortingsvalget høsten 2017.

Norsk Arbeidsmandsforbund har kjempet for arbeidsfolks faglige rettigheter i over 120 år og har alltid støttet de partier som jobber med oss – ikke de som jobber mot oss, Landsstyret vil derfor oppfordre alle medlemmer om å bruke stemmeretten og bidra til et nytt flertall på Stortinget for en ny politikk og en ny regjering.