Brudd i forhandlingene om vekteroverenskomsten

 Norsk Arbeidsmandsforbund har i kveld brutt forhandlingene med NHO Service om overenskomsten for vaktselskaper.

Forhandlingsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at det er uaktuelt å forhandle videre med et så skammelig lønnstilbud, som er langt under hva man har oppnådd i frontfagene. Vekterne er en lønnsgruppe som i lang tid har hatt en negativ lønnsvekst sammenliknet med industrien.

I tillegg ser vi også her at NHO-service ikke ville følge de samme kravene til innleie fra bemanningsforetak som ble lagt til grunn i frontfagene.

Det var derfor ikke noe grunnlag for å gå videre med disse forhandlingene på andre områder når arbeidsgiversiden ikke var villige til å diskutere disse grunnleggende krav, sier Hagensen.

Meklingen for overenskomsten for vaktselskaper vil omfatte ca 4500 medlemmer innenfor vekteroverenskomsten.

Tidspunkt for mekling er ennå fastsatt