Et angrep på de lavest lønte! Det sier Fellesforbundets leder Arve Bakke om Norsk Industris holdning til de grunnleggende kravene om å heve lønningene til de som tjener minst.

– Vi har forhandlet i godt over ei uke uten at vi har kommet framover. Tvert i mot, Norsk Industri står fortsatt på sine krav om utvidelse av normalarbeidsdagen og reduksjon av minstelønnsgarantien for Verkstedoverenskomsten. For denne overenskomsten betyr kravet i realiteten et lønnsnedslag på 10 prosent for de lavest lønte! I tillegg vil Norsk Industri fjerne garantiordningene for kartonasje- og tekooverenskomstene, noe som vil gi enda mer nedgang for disse overenskomstene, sier Arve Bakke.

Les mer på Fellesforbundet.no