Alexander Hopland-Wøien og Christian Justnes fra Fellesforbundet. Foto: Willy Bergsnov

Byggfagene brøt i dag den frivillige meklingen med NHO Byggenæringen og sendte samtidig varsel om plassfratredelse til 16.700 medlemmer, skriver Fellesforbundet.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart mandag 8. april klokken 10.00. 

Forhandlingsleder Christian Justnes fra Fellesforbundet er tydelig i sine krav:

– De viktigste kravene i dette oppgjøret er økt kjøpekraft og retten til etter- og videreutdanning. Her er det store forventninger blant medlemmene våre. 

Fristen som riksmekleren har satt til at partene skal komme til enighet er tirsdag 9. april kl 24.00.