Bransjerådet for bergindustrien arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår, og for å øke aktiviteten i bergindustrien slik at næringen går en stabil framtid i møte.

Bransjerådet for bergindustrien var på besøk i Alta og på bedriftsbesøk hos på Sibelco Stjernøya siste uken i august.

Tema for samlingen var regjeringens mineralstrategi og situasjonen i Alta og Finnmark. Det var innledninger av leder i LOs næringspolitiske avdeling Kenneth Sandmo, mineralpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget Sverre Myrli og ordfører i Alta Monica Nilsen(AP).

Det var gode innledninger og diskusjoner, både i tilknytning til innlederne samt oppsummering og videreføringer til nytt bransjeråd og arbeidet med landsmøtets nylig vedtatte handlingsprogram.

Forbundssekretær Frank Toks tok over stafettpinnen som leder av bransjerådet etter nestleder Arne Presterud. Begge var godt fornøyd med resultatet av samlingen som også lover godt for det videre arbeidet med mineralnæringen i forbundet i tiden framover.