Kvinnenes internasjonale kampdag står for døren igjen, og for første gang på to år kan vi markere 8. mars fysisk! Dagen er en anledning både til å feire seirene kvinner har oppnådd på likestillingsfronten over mange år, men kanskje aller viktigst: Vi skal benytte anledningen til å sette på dagsorden alle de saker som fremdeles gjenstår – og de er mange. Likelønn er ikke oppnådd i Norge, fordi menn og kvinners arbeid verdsettes ulikt. Kvinner tjener i dag 86% av menns lønn. Samtidig viser statistikken at vold i nære relasjoner har økt under pandemien, og internasjonalt er det hele 600 millioner kvinner som bor i land hvor vold mot kvinner ikke er forbudt.
Kvinners økonomiske selvstendighet er en annen viktig kampsak. Gjennom faste, hele stillinger blir kvinner i stand til å forsørge seg selv og kan ta selvstendige livsvalg.
Disse sakene kan du blant annet høre mer om på LOs 8. mars-frokost! Du kan delta fysisk om du er i Oslo, eller følge arrangementet digitalt. 
Mer informasjon finner du her: https://www.lo.no/kalender/8.-mars-kvinnedagen/