Renholder Angus McGunnigle i fullt smittevernutstyr

I solidaritet med arbeidstakere i hele verden som utsettes for risiko for koronasmitte – bli med på 1 minutt stillhet 28 april kl 11.

28 april er ILOs «Workers Memorial Day»/“Verdensdagen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen». LO skulle, sammen med AOF, arrangert den tradisjonelle konferansen for å markere dagen. Så kom korona-pandemien, og vi måtte avlyse.

Vi vil likevel minne om dagen ved å be dere som kan om å delta i 1 minutt stillhet 28 april kl 11 for å markere at ikke noen skal bli syke og i verste fall dø på grunn av jobben sin.  Det må sikres at helsearbeidere får vernutstyr som er tilstrekkelig for å hindre at de blir smittet. I Norge er det helsearbeidere som har blitt syke. Det er ikke kjent for LO om noen også har mistet livet. Internasjonalt er det i alle fall kjent at dette har skjedd og skjer.

Også andre yrkesgrupper risikerer å bli utsatt for smitte på grunn av jobben de gjør for å holde kritiske samfunnsfunksjoner gående. Noen eksempler er renholdere, butikkansatte og førere av kollektivkjøretøy. De har også krav på verneutstyr eller andre smitteverntiltak for å unngå å bli smittet på jobb. Dette har det heldigvis blitt tatt tak i Norge, men har det vært tilstrekkelig?

Disse yrkesgruppene vi har nevnt har fått mye oppmerksomhet i media og mange har rost innsatsen deres. Bli med og marker solidaritet for de som står i første rekke i denne vanskelige tiden.