Arbeidsmandsforbundet Erna Hagensen— Det blåblå budsjettfremlegget, legger opp til økte forskjeller og privatisering, sier forbundsleder Erna Hagensen i en første kommentar til revidert Statsbudsjett.

— Vi må ha en grundig igjennomgang, men førsteinntrykket er at busjettfremlegget fra Høyre og Frp er preget av skattelettelser til de som har mest fra før og som vil gå på bekostning av fellesskapet og kutt ovenfor de arbeidsledige. Dette er et dårlig signal, slår forbundslederen fast. — På den annen side er det bra med økt satsing på veibygging. Det vil bidra til økt aktivitet i anleggsektoren. 

— Vi har også merket oss at den blåblå regjeringen vil privatisere Mesta gjennom utsalg. Vi vil drøfte konsekvensene av dette forslaget med våre medlemmer og tillitsvalgte.  Forslaget skal først gjennom Stortingsbehandling, sier Hagensen.

 Les mer i Arbeidsmanden