LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt et inspirerende innlegg på landsstyremøtet. Foto: Jan-Erik Østlie/LO Media

Mandag til onsdag denne uken avholdt Norsk Arbeidsmandsforbund det første fysiske forbunds- og landsstyremøtet siden korona kom til Norge. Onsdag 9.juni fikk landsstyret besøk av nye LO-lederen, Peggy Hessen Følsvik. Hessen Følsvik holdt et innlegg for landsstyret, der hun tok opp fagbevegelsens rolle under koronakrisen og viktigheten av å få på plass en ny regjering til høsten.

-Gjennom hele dette året har LO jobbet sammen med de rødgrønne partiene, med Arbeiderpartiet i spissen, for å sikre at vi hjelper de som rammes. Det er et langt stykke fra de tiltakene høyreregjeringen la på bordet til å begynne med, og det Stortinget har endt opp med å vedta, sa Hessen Følsvik.

LO-lederen var provosert av Høyre-regjeringens prioriteringer under koronakrisen.

-Da krisa kom, var regjeringspartienes første tanke å foreslå det som høyrepartiene alltid foreslår: Å kutte formuesskatten til noen få, sa Hessen Følsvik.

Hard kritikk mot Høyres arbeidslivpolitikk

Hun kritiserte også politikken som ble vedtatt på Høyres nylig avholdte landsmøte, og mente at de fine ordene om trygghet og fleksibilitet i arbeidslivet var en måte å pynte opp gammeldags politikk på.  

-De vedtok et såkalt nytt arbeidslivsprogram. Og trakk fram en rekke tilsynelatende fagforeningsvennlige begrep som «trygt og fleksibelt» og «familievennlig» arbeidsliv. Men vi vet hva som skjuler seg bak «honnørordene». Da høyreregjeringen la fram forslagene til en svekket arbeidsmiljølov i 2014, så var overskriften faktisk: «Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv» Som vi vet, førte forsøket på å svekke arbeidsmiljøloven til den største politiske steiken siden krigen, fortsatte Hessen Følsvik.

Arbeidet med ny AFP-ordning

Mange av forbundets medlemmer er opptatt av AFP, noe som LO-lederen også tok opp i sitt innlegg.

-Vi har lagt fram en rapport som viser hvordan en ny og rettferdig AFP-pensjon kan bli. Skal vi få til dette, er vi avhengig av trepartssamarbeidet.  Dessverre har dagens høyreregjering vært tydelige på at de ikke vil bidra med mer, sa Hessen Følsvik som mente det var avgjørende å få på plass en ny regjering for å få slutført arbeidet med den nye AFP-ordningen.

Tillitsvalgtes rolle i valgkampen

LO-lederen avsluttet sitt innlegg med å mine alle i landsstyret på hvor viktige de var i valgkampen.

-Dere tillitsvalgte, over hele landet, blir enestående viktig for å vinne valget.  Jeg vet at man er godt i gang mange steder. Og at det planlegges mye mer. For vi trenger alle kvinner og menn på dekk!