Pensjonsutvalget leverte 16. juni sin utredning til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).
Utvalget ble nedsatt av Erna Solbergs regjering i juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen fra 2011, og nå er altså arbeidet ferdig.
Dette er hovedpunktene:
• Øke aldersgrensene i pensjonssystemet
• Minsteytelsene bør følge den generelle velstandsutviklingen
• Uføre sin alderspensjon må skjermes bedre enn i dagens system

Forbundsleder Anita Johansen mener det var på høy tid med en gjennomgang av pensjonsreformen, men er skeptisk til deler av utvalgets arbeid:
-Utfordringen er at mange allerede i dag ikke klarer å stå i jobb frem til pensjonsalder, fordi de jobber i sliteryrker. Mange av våre renholdere blir uføretrygdet før pensjonsalder fordi kroppen er utslitt, og nå foreslår altså dette utvalget at de skal stå enda lenger i jobb! I tillegg har arbeidsfolk i lavtlønte sliteryrker lavere forventet levealder, her blir det ikke mye igjen etter at man har blitt pensjonist! Her må politikerne ta i et tak for sliterne, og de må gå lenger enn det utvalget legger til grunn.

Utvalgets rapport skal nå på høring før saken senere kommer til Stortinget for behandling.

Les mer om saken her: https://frifagbevegelse.no/nyheter/ingenting-til-sliterne-i-nye-pensjonsforslag-lo-er-svart-bekymret-6.158.882318.984b9f4e9e

https://frifagbevegelse.no/fagbladet/nye-forslag-vil-ramme-unge-vil-nekte-josefine-22-a-ga-av-som-62aring-6.158.882831.5f476a8637

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringer-i-pensjonssystemet/id2919326/