Oversikt over planlagte og gjennomførte tillitsvalgtforum i avdelingen. Forumet er et uformelt møtested for tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Her kan du ta opp problemstillinger du står i som tillitsvalgt, og bygge nettverk med andre tillitsvalgte. Det er mulig å delta på alle forum, og vi setter pris på å få beskjed om du kommer.

 

Torsdag 26. april kl 1700

Bomvegen 3, Steinkjer (LO senteret)

Marte: 930 59 477 epost


Tirsdag 15. mai kl 1600

Ivar Lykkes vei 1, Tiller (Quality Panorama hotell)

Pål Sture: 902 41 016 epost


Mandag 4. juni kl 1800

Sørgata 12, Verdal (LO senteret)

Marte: 930 59 477 epostTorsdag 1. mars kl 1800
Bomvegen 3, Steinkjer (LO senteret)

 


Mandag 5. mars kl 1800
Verdal

Torsdag 6. mars kl 1600
Ivar Lykkes vei 1, Tiller (Quality Panorama hotel)