Verv – Navn   Bransje epost  
Leder – Robert Valslag

Skadesanering epost  
Nestleder – Ann Jeanette Westrum   Renhold epost  
Sekretær –  Tina Marita Rønning   Vakt    
Styremedlem – Svein Ivar Stordalsvold   
Private anlegg    
Styremedlem – Tor Ivar Strøm Maskin    
Styremedlem – Kjetil Helgesen
Bergverk    
Styremedlem – Morten Dahl   Maskin    
Styremedlem – Ingvild Sand (leder Ungdomsutvalg)  
Renhold    
Vara styremedlem –  Bengt Are Zakariassen (leder Fagligpolitisk utvalg)   Bergverk    
Vara styremedlem –  Håvar Wold (leder Studieutvalg)   Industriservice    
Vara styremedlem –  Willy Rachløw (leder samferdselsutvalg)   Asfalt og veivedlikehold    
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter, de andre lederne av utvalg møter med tale- og forslagsrett. De er også varamedlemmer til styret.