Leder
Morten Dahl
Asfalt og veivedlikehold
Epost
Nestleder
Ann Jeanette Westrum
Renhold
Epost
   

Sekretær
Ivar Stamnes
Bergverk

Styremedlem
Svein Ivar Stordalsvold
Private anlegg
 
Styremedlem
Sandra Dahl
Asfalt og veivedlikehold
Styremedlem
Kristin Almhjell Jenssen
Maskin

Styremedlem
Frank Ivar Aamo
Vakt
Styremedlem
Ingrid Tollefsen
Leder, ungdomsutvalg
Vakt
Vara styremedlem
Gunn Kaaløy Spilling
Leder, fagligpolitisk utvalg
Veg
Vara styremedlem
Svenn-Håkon Pedersen
Leder, studieutvalg
Vakt
Vara styremedlem
Torbjørn Størvold
Leder, samferdselsutvalg
Maskin
Vara styremedlem
Jana Walzer
Renhold
Vara styremedlem
Sunniva Iselin Wågan Sørli
Bergverk
Vara styremedlem
Kine Rate
Asfalt og veivedlikehold
   
   
   
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter. Det gjør også utvalgslederne etter vedtak på avdelingens årsmøte 27.03.2022