Leder
Morten Dahl
Asfalt og veivedlikehold
Epost
Nestleder
Ann Jeanette Westrum
Renhold
Epost
   

 

Sekretær
Frank Ivar Aamo
Vakt
Styremedlem
Svein Ivar Stordalsvold
Private anlegg
 
Styremedlem
Sandra Dahl
Asfalt og veivedlikehold
Styremedlem
Kristin Almhjell Jenssen
Maskin
Styremedlem
Ivar Stamnes
Bergverk
Styremedlem
Ingrid Tollefsen
Leder, ungdomsutvalg
Vakt
styremedlem
Gunn Kaaløy Spilling
Leder, fagligpolitisk utvalg
Veg
styremedlem
Svenn-Håkon Pedersen
Leder, studieutvalg
Vakt
 
styremedlem
Torbjørn Størvold
Leder, samferdselsutvalg
Maskin
 
   
   
   
   
   
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter. Det gjør også utvalgslederne etter vedtak på avdelingens årsmøte 27.03.2022