Leder
Robert Valslag
Skadesanering
Epost
Nestleder
Ann Jeanette Westrum
Renhold
Epost
   

 

Sekretær
Frank Ivar Aamo
Vakt
Styremedlem
Svein Ivar Stordalsvold
Private anlegg
 
Styremedlem
Kim Roar Dahl
Maskin
Styremedlem
Morten Dahl
Maskin
 
Styremedlem
Ivar Stamnes
Bergverk
Styremedlem
Ingrid Tollefsen
Leder, ungdomsutvalg
Vakt
   
Vara, styremedlem
Gunn Kaaløy Spilling
Leder, fagligpolitisk utvalg
Veg
Vara, styremedlem
Svenn-Håkon Pedersen
Leder, studieutvalg
Vakt
   
Vara, styremedlem
Ronny A. Buland
Leder, samferdselsutvalg
Private anlegg
 
   
   
   
   
   
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter, de andre lederne av utvalg møter med tale- og forslagsrett. De er også varamedlemmer til styret.