Leder
Gunn Kaaløy Spilling
Veg
Epost

Tlf: 995 29 981

Nestleder
Ann Jeanette Westrum
Renhold
Epost

Tlf: 400 10 999

   

Sekretær
Kristin Almhjell Jenssen
Maskin

E-post

Tlf: 481 17 290

Styremedlem
Knut Erik Lysø

Leder studieutvalg
Skadesanering

E-post

Tlf: 413 81 273

 

Styremedlem
Odd Taftø

Leder Samferdselsutvalg
Private Anlegg

E-post

Tlf: 907 59 014

Styremedlem
Jana Walzer

Leder Fagligpolitisk utvalg
Renhold

E-post

Tlf: 906 58 958

Styremedlem
Frank Ivar Aamo
Vakt

E-post

Tlf: 975 01 444

Styremedlem
Sunniva Iselin Wågan Sørli
Leder, ungdomsutvalg

Bergverk

E-post

Tlf: 473 56 308

Styremedlem
Torbjørn Størvold
Maskin

E-post

Tlf: 415 32 070

Styremedlem
Hermann Moksnes
Private anlegg

E-post

Tlf: 955 20 610

 

Styremedlem
Kim Roar Dahl
Asfalt og veivedlikehold

Epost

Tlf: 483 11 939

 

Vara styremedlem
Anders Musum
Vakt

E-post

Tlf: 924 58 406

Vara styremedlem
Ann Kristin Henriksen
Vakt

E-post

Tlf: 970 68 358

   
   
   
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter. Det gjør også utvalgslederne etter vedtak på avdelingens årsmøte 27.03.2022