Leder
Robert Valslag
Skadesanering
Epost
 
Nestleder
Ann Jeanette Westrum
Renhold
Epost
 
   

Sekretær
Frank Ivar Aamo
Vakt

 

 
   
Styremedlem
Svein Ivar Stordalsvold
Private anlegg
  
   
Styremedlem
Kim Roar Dahl
Maskin
 
   
Styremedlem
Ivar Stamnes
Bergverk
 
Styremedlem
Morten Dahl
Maskin
 
Styremedlem
Erlend Malvik Andresen
Leder, ungdomsutvalg
Vakt
 
   
Vara, styremedlem
Einar Skaufel
Leder, fagligpolitisk utvalg
Bergverk
 
   
Vara, styremedlem
Aslaug Synnøve Nilsen
Leder, studieutvalg
Asfalt og veivedlikehold
 
   
Vara, styremedlem
Ronny A. Buland
Leder, samferdselsutvalg
Private anlegg
 
   
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter, de andre lederne av utvalg møter med tale- og forslagsrett. De er også varamedlemmer til styret.