Leder
Stian Ollila. mob. 475 15 707
Norsk Stein AS (bergindustri)
Epost: htv@norsk-stein.no 

Nestleder
Sylwia Karpinska, mob. 462 16 698
Insider Facility Solutions AS (renhold)
Epost: mahowksyl@gmail.com

Sekretær
Margrethe Hadland, mob. 957 74 289
Dalane Anleggservice AS (maskin)
Epost: margrethe.hadland@gmail.com

Styremedlem
Inge Ramsdal, mob. 909 24 467
Veidekke Entreprenør AS (private anlegg)
Epost: inge.ramsdal@veidekke.no

Styremedlem
Jason A. Kannemeyer, mob. 405 52 864
Avarn Security AS avd Kristiansand (vakt)
Epost: jason@kannemeyer.no

Styremedlem
Fredrik Dahl, mob. 984 71069
Presis Vegdrift AS (asfalt og veivedlikehold)
Epost: fredrik.dahl@presisvegdrift.no

Styremedlem
Mona Irene Lund, mob. 924 41 126
Norsk Stein AS (bergindustri)
Epost: mona.lund@norsk-stein.no

Leder av Studieutvalget
Daniela Zankova Chuchukova, mob. 968 71 715
Iss Facility Services AS (renhold)
Epost: dani.chuchukova@gmail.com

Leder av Ungdomsutvalget
Silje Amalie Kobbeltvedt, mob. 481 70 775
Vaktcompaniet AS (vakt)
Epost: silje.amalie.kobbeltvedt@gmail.com

1. vara styremedlem
Magomed Matuev, mob. 986 32 363
Securitas AS (vakt)
Epost: magomed.matuev@securitas.no

2. vara styremedlem
Olav Inge Beisland, mob. 934 44 727 
Skanska Norge AS (private anlegg) 
Epost: olav.beisland@skanska.no

3. vara styremedlem
Geir Krokå, mob. 908 83 783 
Mesta AS (asfaltarbeid og veivedlikehold) 
Epost: geir.kroka@mesta.no

4. vara styremedlem
Daniela Zanko Chuchukova, mob. 968 71 715  
Iss Facility Services As (renhold) 
Epost: dani.chuchukova@gmail.com

5. vara styremedlem
Trond Kårikstad, mob. 412 41 810
Avarn Security AS (vakt)
Epost: tkaariks@gmail.com