Årsmøte mars 2023:

Leder: Gustav Landsverk  
Nestleder: Joachim Krumsvik  
Sekretær: Ann Kristin Roksvåg  
     
Representanter:   Vararepresentant:
Kystverket: Gustav Landsverk Bent Arne Rognaldsen
Bergindustri: Lars Tore Bakkebø Simon Torvik
Hustadmarmor: Karin Krause Hansen Eirik Stokke
Renhold: Irene Skuggen Olsen Monica Sulebakk
Renhold: Ann Kristin Roksvåg Miriam Rossetvik
Private anlegg:    
Maskin: Pål Christopher Sulesund Båtnes Torgeir Blakstad
Maskin: John Egil Værnes Synne Solnørdal
Skadesanering: Frode Pedersen Bård Stian Dalseth
Asfalt: Joachim Krumsvik Svein Olav Bechstrøm
Vakt: Øyvind Kragseth Joar Saure

 

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretær og distriktssekretær.