Nå er årsrapportene for de regionale verneombudene ferdigstilt. Årsrapportene til de regionale verneombudene gir et tydelig bilde av de HMS- utfordringene bransjene møter. 

Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981. Ordningen er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiverorganisasjonene Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund, og arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Ordningen finansieres av en årlig avgift som betales inn fra bedriftene i bygge- og anleggsnæringen. Les årsrapporten for 2018 her.

Ordningen med regionale verneombud for hotell, restaurant og  renholdsbransjen trådte i kraft i 2011. Regionale verneombud skal fungere som pådrivere i arbeidet med å styrke vernetjenesten og helse, miljø og sikkerhetsarbeidet hos virksomheter i overnatting- og serveringsbransjen og renholdsbransjen. Les årsrapporten for 2018 her.