For våre medlemmer på Ytre Nordmøre:

Årsmøte i LO Ytre nordmøre avholdes torsdag 7. mars 2019 kl. 18:00 på LO senteret på Folkets Hus i Kristiansund.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 4. mars 2019.