Overenskomster i privat sektorOppgjøret omfatter 170 landsomfattende overenskomster og rundt 200 000 arbeidstakere i privat sektor.  

Årets forhandlinger kalles et mellomoppgjør. Overenskomstene som omfattes, er to-årige, og årets forhandlinger gjelder eventuelle reguleringer, hovedsakelig av lønn, for 2. avtaleår.

Oversikt over hvilke ovenskomster som omfattes av oppgjøret

LOs forhandlingsdelegasjon

Partene har frist fram til 21. mars kl 24.00 med å komme til enighet. Hvis partene kommer fram til et anbefalt resultat, skal dette behandles og endelig godkjennes av LOs representantskap i møte 16. april.

Blir de ikke enige, blir det brudd i forhandlingene. Da melder LO avtale – og plassfratredelse, og oppgjøret går til Riksmekleren. I sa fall blir det mekling over påske, med meklingsavslutning 7. – 8. april.