Flyselskapet Wizz Air sier nei til å inngå tariffavtaler med norske fagforeninger

Nylig ble det kjent at lavprisselskapet Wizz Air etablerer seg i Norge. Norsk Arbeidsmandsforbund er klare på å ikke bruke leverandører som er fagforeningsfiendtlige.

-Vårt hovedkrav er at alle tjenesteleverandører skal ha tariffavtale, og vi kommer ikke til å bruke Wizz Air på reiser for ansatte og tillitsvalgte i forbundets regi så lenge de har en fiendtlig holdning til fagforeninger, sier forbundsleder Anita Johansen.

Hverken selskaper eller eiere kan nekte ansatte og organisere seg dersom de vil. Derfor vil forbundet og dets tillitsvalgte bekjempe den holdningen vi ser eksempler på i Wizz Air og andre selskaper og konserner.

-Det er stadige forsøk på å oppkonstruere nye bedriftsstrukturer, med formål å snike seg unna forpliktelser som ligger i tariffavtaler og i lov- og avtaleverket ellers, sier Johansen.

Wizz Air-sjefen József Váradi sier at «fagforeninger er ikke min greie» og mener at høy organiseringsgrad er dårlig butikk for flyselskapene.

– Her viser Váradi at han mangler kunnskap om den norske modellen og organiseringen av norsk arbeidsliv. Forskning viser at en økt organisasjonsgrad øker både de ansattes lønninger og selskapets produktivitet, avslutter forbundsleder Anita Johansen.