Gunn Kaaløy Spilling, tillitsvalgt i Statens Vegvesen sammen med forbundssekretær Frank Toks.


Norsk Arbeidsmandsforbund var representert på LO Stats årlige kartellkonferanse som ble avholdt på Pers hotell på Gol i dagene 21. – 23. november. Forbundssekretær Frank Toks deltok sammen med Gunn Kaaløy Spilling som er tillitsvalgt i Statens vegvesen.

Den økonomiske situasjonen, kommunestyre- og fylkestingsvalget, klima og den grønne omstillingen, kunstig intelligens og frontfaget var blant sakene som sto på agendaen.

Faglig-politisk debatt

Under den tradisjonelle faglig-politiske debatten på Kartellkonferansen deltok statsminister Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Tillitsvalgte i salen fikk mulighet å komme med innspill og spørsmål.

Krigen i Gaza preget både statsministeren og LO-lederen, som fremhevet at hjelpen står klar og at målet er varig fred.

– Vi står klar med humanitær hjelp gjennom Norsk Folkehjelp. Norge må sammen med verdenssamfunnet stå klar, slik at vi kan rykke inn med humanitær hjelp, og hjelp til å gjenoppbygge et krigsherjet Gaza, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi setter av en halv milliard kroner gjennom bevilgninger på det humanitære budsjettet og omgrupperinger, slik at Norge kan være der når grensene åpner, svarte Støre.

Trygg økonomisk styring

LO-leder Peggy Hessen Følsvik rettet skarp kritikk mot Norges Bank og deres aggressive rentepolitikk, som ifølge LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, rammer de svakeste i samfunnet og bidrar til økt arbeidsledighet. LO-lederen peket på at høye renter skaper utrygghet blant folk når det gjelder bolig og økonomi.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache understreket i sin innledning at det ikke er noe alternativ å la prisveksten løpe løpsk.

– Vi vil ikke ha en kraftig oppbremsing. Vi ønsker å få ned prisveksten med så lav arbeidsledighet som mulig, sa sentralbanksjefen.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsikret at regjeringen har trygghet for folks økonomi høyt opp på dagsorden.

 – Vår viktigste oppgave er å sørge for en trygg økonomisk styring. Når vi får bukt med prisstigningen, når rentetoppen og får de ned. Vi skal ha utholdenhet på å stå i det. Og de resultatene vil komme, lovet statsministeren.

Takket tillitsvalgte

Statsministeren avsluttet med å takke de tillitsvalgte i salen for deres innsats på jobb.

– Dere er velferdsstatens førstelinje. Dere møter mange som er mest sårbare i samfunnet. Derfor har vi også tillitsreformen som vi jobber med, har ungdomsgarantien og bevilgningen med 380 millioner kroner bare for den, sa Jonas Gahr Støre.