Fra venstre: Vidar Røren, Kjetil Molvær og Brede Edvardsen.

LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse ble avholdt på Gol 22-24 november. Et fyldig program om klimakrise, flyktninger, krigen i Ukraina og norsk sikkerhetspolitikk sto på dagsorden. Forbundets delegasjon besto av Brede Edvardsen, Vidar Røren og Kjetil Molvær. 

Onsdag sto den lange valgkampen på programmet og Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng innledet om utfordringer og veien fram til kommune- og fylkestingsvalget 11. september 2023. En optimistisk partisekretær kommenterte dårlig målinger for AP og viktigheten av økt oppslutning i en vanskelig økonomisk tid. Hun tok også opp viktigheten av faglig politisk samarbeid og faglige listekandidater. Hun rettet også blikket fremover mot 2025 og en fortsatt rødgrønn regjering etter stortingsvalget.

Statsminister Jonas Støre innledet om den politiske situasjonen og viste til mange gjennomførte tiltak som pensjon fra første krone, økt fradrag på fagforeningskontingent og tillitsreform i offentlig sektor.

Han oppsummerte et svært krevende år med krig i Europa, høye kraftpriser, økte renter og pandemi. Han viste til at det var en  tøff økonomisk hverdag for mange i Norge og at det er viktig å opprettholde sysselsettingen og få flere i arbeid.

-Vi har troen på våre valg og satsing på arbeid, velferd og klima sa Støre og viste til tiltak som økt bostøtte, SFO og strømstøtte

Støre rettet samtidig skarp kritikk mot Høyres alternative statsbudsjett.

Nestleder Brede Edvardsen understreket i sitt innlegg ovenfor statsministeren at nedbygging av produksjonsenheten i NVE (Norges Vassdrag og energiverk) var å gå i feil retning i en tid hvor klimautfordringene står i kø.

– NVE og spesielt NVS anleggsdivisjon, dette er NVEs Delta Force, de som ryddet opp i Gjerdrum. Denne avdelingen er under styrt avvikling, noe som gjør at folk mister sitt arbeid. Samtidig mister staten også meget verdifull kompetanse som knapt er mulig å erstatte. I en tid som vår er dette helt feil vei å gå. Vi må være enda tydeligere på at vi skal ha god beredskap og høy kompetanse i offentlig sektor, sa Edvardsen.

Edvardsen tok også opp at behovet for anleggskompetanse i offentlig sektor er større enn noen gang.