Norsk Arbeidsmandsforbund er til stede på årets Arendalsuka.

Tirsdag 15.08, 16.15-17, Bankgården 4. etg:
AFP KUN FOR DE PRIVILEGERTE?

Debatten rundt avtalefestet pensjon har pågått i åresvis, mange mener ordningen er moden for en oppussing. Dagens ordning er ment for å beskytte de med de hardeste jobbene. De som er nederst på lønnsstigen har ikke råd til å gå av med tidligpensjon, mens svært mange med vanlige kontorjobber drar stor nytte av dagens AFP. I tillegg haster det, skal vi ha en overhaling må det på plass i 2024. Høyresiden har gitt klar beskjed om at de ikke har en krone å gi til ny AFP-ordning. Dagens AFP ble faset inn på 90-tallet, og ble til gjennom en enighet mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening (Nå NHO) i 1988. Men er partene klare for en oppdatert ordning? Eller bør vi heller la AFP få lov til å dø av seg selv.

HK Norge, NAF og NNNs ledere åpner og løfter debatten:

Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder NNN
Christopher Beckham, forbundsleder HK Norge
Brede Edvardsen, forbundsleder NAF

Onsdag 16.08, 14.30-15.15, på Sjømannsforbundets båt Boy Leslie, i Pollen:
Det store helsetyveriet

Hvis du ramler ut av arbeidslivet fordi jobben din har ødelagt helsen din – er du da utsatt for et helsetyveri?

I en rekke lavtlønnsyrker er det mange som ikke klarer å stå i jobb frem til pensjonsalder fordi kroppen er utslitt. I privat sektor gjelder dette bl.a. renholdere, ansatte i mat- og drikkeindustrien og prosessindustri.

Skal det virkelig være sånn at jobben får ta knekken på kroppen? Vi tar debatten!

Medvirkende:
  • Brede Edvardsen, Forbundsleder, Norsk Arbeidsmandsforbund
  • Anne Berit Aker Hansen, Forbundsleder, NNN
  • Lill-Heidi Bakkerud, Nestleder, IndustriEnergi
  • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Erik Aasheim, Debattleder
  • Hannah Gitmark, Nestleder, Tankesmien Agenda

Torsdag 17.08, 15.30-16.15, Bankgården: Må vi velge mellom klima, natur og arbeidsplasser?

Arrangementet åpnes av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide om dilemmaene som kan oppstå i møte mellom nasjonal natur- og klimapolitikk og rettferdig omstilling.

Are Tomasgard fra LOs ledelse og leder av Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, skal dykke ned i en av næringene hvor dilemmaene i oppfølgingen av Paris-avtalen, Naturavtalen, og rettferdig omstilling kommer tydelig frem – mineralnæringen. Hvordan skal vi få mineraler nok til det grønne skiftet, og hvordan det skal gjøres med hensyn til folk, klima, natur, og miljø?

Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, og representant fra partnerskapet Lofoten de Grønne Øyene er invitert til å snakke om arbeidet for naturnøytralitet i deres kommuner.

Avslutningsvis blir alle paneldeltakerne utfordret på hvordan man kan sikre bosetting og arbeidsplasser samtidig som vi tar vare på naturen og får til en klimaomstilling.