20130308-145404.jpg LO markerer kvinnedagen 8. mars med feiring av arbeiderbevegelsens mange viktige kvinner. Samfunnsalens menn er i anledning stemmerettsjubileet pyntet med bilder av noen av disse, deriblant forbundsleder Erna Hagensen.

LO leder Roar Flåthen fikk lov til å åpne festen, og minnet om at demokratiet først kom til Norge da kvinner fikk allminnelig stemmerett i 1913. Justisminister Grete Faremo tok opp tråden fra markeringen i 2012 hvor vold i nære relasjoner sto på programmet. For første gang avgitt av en norsk regjering egen stortingsmelding om vold i nære relasjoner.

Arbeidsminister Anniken Huifeldt minnet om at Norge ikke var genetisk disponert for å være mest likestilte land i Europa. Det er politisk vilje, kamp og prioritet.

Underveis kom Fernanda Nissen innom og fortalte om kampen for å få allmenn stemmerett for kvinner.

Sissel Rønbeck ga et tilbakeblikk på 70-tallet. Da mange likestillingskamper ble vunnet. Hun minte samtidig om at ingen kamper er vunnet for alltid.

20130308-151242.jpg