Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, tar til orde for renhold på dagtid. Foto: Werner Juvik


Publisert i Klassekampen 15.06.2023

I dag 15.juni markerer renholdere over hele verden «Justice Day». Justice Day var opprinnelig en minnesmarkering for det brutale angrepet på streikende vaktmestere og renholdere i Los Angeles i 1990. Renholdere og vaktmestere protesterte mot elendige lønns- og arbeidsvilkår, men ble angrepet av politiet. Politiets angrep på den fredelige protesten resulterte i flere alvorlige skader, inkludert skader på en gravid demonstrant som resulterte i en spontanabort.

Den brutale volden som ble brukt av politiet ble en stor sak i media, og inspirerte demonstrantene som fortsatte å kjempe for høyere lønn og økonomisk rettferdighet. Bedriften signerte til slutt en tariffavtale med en lønnsøkning på $2 per time og full familiehelsedekning.

Mens disse arbeiderne i Los Angeles vant gjennom med sine krav, fortsetter kampen i verden for respekt, verdighet og rettferdige lønninger. Over 30 år etter den første Justice Day har kampanjen for bedre lønns- og arbeidsvilkår for renholdere blitt internasjonal og er spredt over hele verden til mer enn 50 land.

Ros betaler ikke regninger

Det er dessverre fremdeles stort behov for en markering som Justice Day, og for å løfte frem betydningen av renholdere som spiller en så viktig rolle i vårt samfunn. Renholderes betydning blir ofte glemt, da det gjerne er mest synlig om renholderen ikke har vært på jobb. Renholderes bidrag til å holde våre arbeidsplasser, sykehus, skoler og offentlige rom trygge og rene er avgjørende for at samfunnet skal gå rundt. Ikke minst ble dette tydelig under pandemien da renholdere ble ansett for å være en samfunnskritisk yrkesgruppe, nettopp på grunn av deres viktige bidrag til å begrense smittespredning. Du husker kanskje vi klappet for dem? Vel, deres bidrag til god folkehelse er viktig også når det ikke er pandemi!

Renhold på dagtid

Når vi møter fagforeningskamerater fra renholdsbransjen i andre land er det mange av de samme utfordringene vi også ser her hjemme som går igjen. Det at renholderne får jobbe på dagtid, i stedet for på ettermiddag og kveld, eller tidlig morgen, er en kamp i mange land, og også i Norge. Av en eller annen grunn skal renholdere helst være ute av lokalet før dørene åpnes, eller inne etter de lukkes.

I noen yrker er skiftordninger helt nødvendige, men som regel ikke i renholdsbransjen. Oftest er det fullt mulig å utføre renholdere på dagtid. At arbeid om natten er helseskadelig, er noe vi har visst lenge og det faktisk forbudt ifølge norsk lov. Allikevel jobber fremdeles mange renholdere på nattestid. I 2023 er det i grunnen ganske rart.

Renholderes arbeidsvilkår i verden

I år er det for første gang gjennomført en undersøkelse om renholderes arbeidsvilkår på globalt nivå. I undersøkelsen har man spurt om konsekvensene av uregelmessig arbeidstid, spesielt nattskift og deltskift, om renholdernes sosiale liv, og deres velvære og mentale helse. Noen av funnene fra undersøkelsen er at 72 % av renholdere som jobber natt rapporterer om utilstrekkelig søvn. 46 % av renholdere som jobber natt og 48 % av de som jobber kveld opplevde negativ påvirkning på mental helse. Kvinnelige renholdere som jobbet natt er betydelig mer utsatt for seksuell trakassering på arbeid sammenlignet med kolleger som jobber til andre tider på døgnet. 9 % av renholderne som jobber natt oppgir liten opplevd kontroll over egen fritid og eget familieliv.

Dette viser at renholdsyrket er krevende, og at det fremdeles er tungt og belastende. Statistikken viser også at yrket er dominert av kvinner og som oftest er de innvandrere. Det er med andre ord mennesker som allerede har utfordringer på arbeidsmarkedet vi finner i disse jobbene. I tillegg opplever renholdere ofte å gå i deltidsstillinger, samtidig med et økende krav til å skulle bli stadig mer effektive. Uten en heltidsstilling har man heller ikke full inntekt og dermed kan det å betale regninger, få innvilget boliglån eller sende barna sine på fritidsaktiviteter bli umulig. I tillegg får de en dårlig pensjon og en uforutsigbar hverdag der de må jage vakter. Å leve under slike forhold over tid setter sine spor.

Utfordringer som kan løses

Mange av disse utfordringene kan løses meget enkelt: renhold må utføres på dagtid! Da blir det enklere for arbeidsgiverne å lage hele stilinger, og det blir enklere for renholdere å leve et familieliv ved siden av jobben. Det vil forbedre renholderes helse, og dermed spare bedrifter og samfunn for utgifter til sykefravær. Det vil også forbedre lønnsomheten i renholdsbedriftene fordi de kan ha færre ansatte og lavere turnover. Samtidig blir det vanskeligere for useriøse bedrifter å skjule utnytting og kriminalitet, og det blir enklere for kundene å få vite hvem som har tilgang til deres lokaler.

Dette er det fullt mulig å få til, og det er flere steder tatt konkrete grep for å få renhold til å utføres på dagtid. For eksempel har myndighetene i Berlin politisk bestemt at alt renhold, også det som utføres av private aktører skal utføres på dagtid. Fagforeninger som organiserer renholdere over hele Europa har dette som fanesak, og man jobber beinhardt for å få politikere i flere land og i EU-parlamentet til å vedta lignende bestemmelser. Her i hjemme har vi i Norsk Arbeidsmandsforbund sammen med arbeidsgiverne i NHO Service og Handel laget et treårig prosjekt der et av delmålene er at renhold hos flesteparten av kundene skal utføres på dagtid.

Strengere anbudsregime

Det viktigste er allikevel at de som bestiller og kjøper renholdstjenester setter som krav at renholdet skal utføres på dagtid. At renholdere ikke skal synes, ikke får gjort jobben sin, eller er i veien for utførelsen av annet arbeid er myte. Og en særdeles umoderne en. Med profesjonelle, moderne og miljøvennlige renholdsmetoder brukes det lite vann, lite kjemi (såpe), og effektivt utstyr. Det gjør at renholdet utføres hurtig og til svært liten ulempe for brukere og kunder. Dessuten har kunder og brukere mulighet til å faktisk snakke med de som rengjør etter dem, noe som gjør at kvaliteten på renholdet blir bedre, i tillegg til at renholderen kanskje opplever at den viktige jobben de gjør verdsettes.

Renholdsbransjen blir ofte nevnt som en av de bransjene som har størst behov for en storrengjøring når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Dessverre kan nok det stemme, men alle vet at det ikke blir rent dersom man vasker storrengjøring i mørket.

Brede Edvardsen,
Forbundsleder