Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Fra 1. desember 2012 blir det straffbart å kjøpe renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter.

– Dette er en gledens dag. Endelig får vi en offentlig godkjenningsordning for renholdsbransjen. Vi har arbeidet for en slik ordning helt siden begynnelsen av 90-tallet, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen.

– Godkjenningsordningen er et synlig resultat av samarbeidet mellom partene i bransjen og myndighetene. Jeg er glad for at vi i fellesskap har fått ordningen på plass. Dette vil bidra til å rydde opp i renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse

Godkjenningsordningen med ID-kort til de ansatte vil sikre arbeidstakerne i bransjen anstendige arbeidsforhold og virksomhetene en mer rettferdig konkurranse. Bjurstrøm viser til at det ofte er prisen som styrer oss når vi kjøper tjenester. Det gjelder både offentlig sektor, privat næringsliv og privatpersoner.

– Nå må vi alle ta vår del av ansvaret for utviklingen i bransjen ved å bruke de godkjente virksomhetene som har renholdsarbeidere med ID-kort og ordnede lønns- og arbeidsforhold, sier Bjurstrøm.

Godkjenningsordningen er historisk

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO service har i over 20 arbeidet for å få til effektive tiltak for å rydde opp i renholdsbransjen. Godkjenningsordningen er første byggestein og vil være et viktig verktøy og er en vil gi en bedre kår for de seriøse renholdsbedriftene.

– Statsråd Hanne Bjurstrøm fortjener ros for sin vilje til å satse. Vi får nå tiltak som gjør at jeg tror mange useriøse bedrifter allerede i høst vil begynne å forsvinne, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

Arbeidstilsynet fører tilsyn

Fra 1. desember trer sanksjonsreglene i forskriften i kraft. Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med at reglene overholdes og eventuelt ilegge sanksjoner. Sanksjonene kan ilegges både renholdsvirksomhet og tjenestekjøpere. Den nye godkjenningsordningen vil også omfatte bemanningsforetak som leier ut renholdere.

Les mer om ordningen på Arbeidstilsynets sider.