For tre år  siden måtte Skanska foreta en kraftig nedbemanning. Blant de oppsagte var seks medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund som alle hadde lengre ansiennitet enn flere som fikk beholde jobben. I dag kom dommen i Høyesterett som slår fast betydningen av ansiennitet ved oppsigelser og anleggsarbeiderne får beholde jobben.

Forbundssekretær Arne Presterud kaller det en gledens dag for alle fast ansatte i norsk arbeidsliv.

– Jeg vil rette en stor takk til medlemmene og tillitsvalgt, som våget å ta og stå i kampen gjennom alle tre rettsinstanser. Det var også en meget godt gjennomført jobb av våre og LO sine ansatte. Dette er en viktig prinsipiell seier for arbeidere, fagbevegelsen og norsk arbeidsliv. Seieren viser viktigheten og styrken i fagbevegelsen, ikke bare som part i utformingen av samfunnet, men også som garantist for enkelt medlemmers rettigheter, sier forbundssekretær Arne Presterud.

Les mer om saken på FriFagbevegelse.