Det spiller en rolle

Anita Johansen
forbundsleder


Snart åpner muligheten opp for å forhåndsstemme i kommune- og fylkesvalget. Et velfungerende demokrati trenger høyest mulig deltakelse. Mange som bor i Norge er ikke klar over at de faktisk har lov til å stemme. Men husk; utenlandske statsborgere også fra land utenfor Norden kan delta i lokalvalget, hvis de har vært bosatt i Norge de siste tre årene. 

For at valgresultatet skal gjenspeile landet og innbyggerne som bor her, trenger vi at så mange som mulig, med ulik bakgrunn, kjønn, yrker og etnisitet, stemmer i lokalvalget.Jeg oppfordrer alle som har stemmerett til å benytte den og bidra til et anstendig arbeidsliv.

Din stemme kan avgjøre utfallet av valget og du kan være med på å bestemme kommunenes og fylkestingenes politiske kurs de neste fire år. Hvem som styrer din kommune og ditt fylke vil få en betydning for din hverdag. Fellesskapet møter stadig krav om å levere flere og bedre velferdstjenester, uten at de som har mest fra før skal betale mer skatt.

Mange av våre medlemmers oppdrag kommer fra det offentlige. Anbudsrunder der kun pris vektlegges har ofte ført til dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for vanlige arbeidsfolk. For å sikre et anstendig arbeidsliv kreves derfor ryddige anbudsprosesser i kommunale innkjøp. Det er de rødgrønne partiene en garantist for. 

At det kun er pris som avgjør om en leverandør vinner anbud er ikke noen naturlov. Dette handler om politisk vilje. I Oslo, Skien, Telemark og mange andre rødgrønne kommuner har man innført strengere krav for kommunale anbud som ivaretar arbeidsfolk.

Oslo kommune innførte krav om blant annet faste ansettelser ved innkjøp av varer, tjenester og bygg og anlegg for to år siden. For noen måneder siden slo byrådet fast at Oslo-modellen er lønnsom, til tross for høyrepartienes skremselspropaganda om hvor dyrt dette skulle bli. Resultatet av «Oslo-modellen» er at det ikke blitt dyrere, bare bedre. 

Høyrepartienes politikk bidrar til å undergrave fellesskapsløsningene og svekker velferden. Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha trygge velferdstjenester og at eldreomsorg og skole skal driftes av det offentlige. Vi vet at kvalitet blir lidende når pris og profitt er styrende. Skatt skal komme alle til gode og historien har vist at det er de rødgrønne partiene som tar ansvar for at skatt fordeles på en rettferdig måte. 

Rettferdighet, likestilling og demokrati er ikke selvfølgeligheter, men verdier som må forsvares og utvikles hver eneste dag. I over 120 år har forbundet kjempet for arbeidsfolks rettigheter. Vi har alltid støttet de partier som jobber med oss – ikke de som jobber mot oss. Vårt svar på høyresidens politikk er en forsterket innsats for mer demokrati, mer rettferdighet, mer toleranse og mindre ulikhet. 

Uansett hva du gjør, ikke kast bort din mulighet til å påvirke – bruk stemmeretten for et tryggere arbeidsliv den 9 .september.