29. september arrangerer Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) en europeisk aksjonsdag retta mot EUs finansministre, med krav om en ny krisepolitikk.

Hovedarrangementet på den europeiske aksjonsdagen 29. september blir en demonstrasjon i forbindelse med at EUs finansministre samles i ECOFIN samme dag. Demonstrasjonen tar til ordet for skatt på finansielle transaksjoner og styrket kontroll av finanssektoren, kombinert med et ønske om bærekraftig europeisk næringspolitikk basert på lavutslipp som fremmer sysselsetting og vekst.

Vil stille finansnæringa til ansvar
Europeisk fagbevegelse er sterkt kritisk til at europeiske regjeringer ensidig møter krisa med velferdskutt og reduksjon av offentlig sektor. DEFS vil plassere ansvaret der det hører hjemme, ved å stille finansnæringa til ansvar. DEFS slår fast at det ikke var Europas arbeidere som forårsaka krisa, men at det er vanlig arbeidsfolk som nå blir ramma.

LO deltar
Demonstrasjonen starter på Gare du Midi i Brussel kl. 13.00. Fra norsk LO deltar blant annet LO-nestleder Tor-Arne Solbakken og forbundsleder Erna Hagensen.

Mer informasjon om aksjonsdagen finner du på DEFS’ nettside.