Copy of HELP Forsikring litenAdvokatforsikringen fra HELP trådte i kraft 1. september. Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund som valgte å gå inn på denne avtalen kan nå benytte seg av den.

Har du juridiske spørsmål, ønsker mer informasjon om samlivsavtaler, testamenter, avtaler, eller annet, kan du kontakte HELP på telefon 07123, eller ved å sende en e-post til post@help.no.

I e-posten eller på telefon må du oppgi ditt fulle navn, medlemsnummer, telefonnummer og evt. e-postadressen.

Kundesenteret vil registrere hva du ønsker hjelp til og videresende saken din til juridisk avdeling.

Få dager etter at saken er registrert hos kundesenteret, vil en advokat ta kontakt på telefon for å avtale hvordan saken bør håndteres videre, i samråd med deg. Fremgangsmåten vil naturlig nok variere fra sak til sak, avhengig av hva du trenger hjelp til (om det dreier seg om et testament, overføring av familiehytta, uenighet med håndverker eller bilverksted, og så videre).

I kontakt med advokaten vil det også bli avklart om saken medlemmet ønsker bistand i er dekket av forsikringen.

Advokatbistand får du innen følgende rettsområder: 

  • Kjøpsrett (varer og tjenester)
  • Familierett
  • Identitetstyveri
  • Arverett
  • Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
  • Førerkortbeslag i trafikksaker utenom arbeidsforhold (med unntak for tilfeller der påstått lovovertredelse er knyttet til kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for høy hastighet)
  • Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i retten
  • 15 timer rådgivning fra advokat pr år (utforming av testament, generasjonsskifte, ulike klager, med mer)
  • Dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader

Se tilsendte forsikringsvilkår for nærmere beskrivelse av hvilke saker du kan få bistand i. Forsikringsvilkårene er også tilgjengelig her.