LO er positiv til økt oljeutvinning, men det får ikke skje på bekostning av reduserte HMS-krav på sokkelen.

Rapporten innholdt over 40 tiltak for å forlenge levetiden til feltene gjennom endringer i rammeverket og tiltak som går på kostnader og teknologiutvikling. Bedre utnyttelse av ressursene kan øke oljeutvinningen med 2,5 milliarder kubikkmeter, tilsvarende 7 000 milliarder kroner i dagens oljepris.

I høringsuttalelsen støtter LO arbeidet for økt verdiskapning basert på de petroleumsreservene vi allerede har i drift og har funnet. Men i dette arbeidet er det avgjørende at Norge opprettholder og styrker sikkerhetsarbeidet, mener Landsorganisasjonen.

Les hele saken i frifagbevegelse