Forbundssekretær Steinar Rindhølen mener at tallene viser at anleggsnæringen tar et stort opplæringsansvar

Ved utgangen av 2019 hadde 86 prosent av søkerne som gikk bygg og anleggsteknikk fått seg læreplass, skriver BNL.

– Den norske anleggsbransjen har tatt ansvar for å sikre fagarbeidere de kommende årene, sier forbundssekretær Steinar Rindhølen.

Kunnskapsdepartementet har sluppet tallene for søkere som hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. De viser at det er den høyeste andelen som er registret siden målingene startet i 2011. Og bygg- og anleggsteknikk og deretter naturbruk ligger på topp.

– Nå er det viktig at myndigheter og offentlige byggherrer begynner å bruke sin innkjøpsmakt for å sikre at norske bedrifter kan en ha en stabil sysselsetning når kommende samferdselsbudsjettet skal forvaltes, sier Rindhølen videre. 

Hovedfunn

  • 28 600 søkte læreplass i 2019.
  • Innen utgangen av året hadde 78 prosent av søkerne fått en lærekontrakt og startet i lære.
  • 3 prosent av søkerne fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat.
  • I tillegg startet 4 prosent av søkerne fagopplæring i skole/alternativ Vg3.
  • De fleste som fikk læreplass startet i lære før utgangen av august.
  • Flest søkere fikk læreplass innen bygg- og anleggsteknikk.

Les hele saken her.