Forbundet gratulerer jentene våre med dagen den 8 mars. Forbundsleder Erna Hagensen markerer dagen med tale i Stavanger. Programmet for arrangementet i Oslo ser du her.

LO setter fokus på vold mot kvinner under årets 8. mars-arrangement.

På programmet står presentasjon av Regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner v/statssekretær Astri Aas-Hansen, Justis- og beredskapsdepartementet. En visjon om en verden uten vold mot kvinner v/Tove Smaadahl, leder i Krisesentersekretariatet I tillegg blir vold mot kvinner sett fra et internasjonalt perspektiv.

Daugthers of Water står for det kulturelle innslaget under markeringen som starter kl. 15.00 den 8. mars i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnetsplass.

Se detaljert program her